Hírlevél rendelésRSS

Bookmark Us

 
 
65 év terror!
Írta: www.arpadvonal.hu   
2010. május 10. hétfő, 08:42

Azonosság

1945. május 8. és napjaink....

Mesterházy Attila, az MSZP frakcióvezetője május 8-át a „győzelem és béke napjának” nevezi. Az évforduló szerinte jó alkalom arra, hogy „elgondolkodjunk közös történelmünkön, a nemzet közös ügyein, jövőnkön”.

Az Nemzeti Forradalmi Párt tiltakozik Mesterházy Attila kijelentéseiellen. Pártunk véleménye szerint a szocialista politikus kijelentései végtelenül sértik az áldozatok emlékét, akiket 1945.május 8-ig és azt követően a „felszabadítás” szellemében származásuk miatt, tekintet nélkül életkorukra a vak bosszútól átitatva meggyilkoltak, megerőszakoltak, kényszermunkára hurcoltak, szülőföldjükről elüldöztek, kifosztottak.

Igazat adunk Mesterházy Attilának, el kell, gondolkodjunk! El kell, gondolkodjunk azon, hogy a magukat demokratának nevező politikusok békés európai népek teljes jogfosztását és üldözését a béke beköszöntének nevezik. Az ilyen történelmi és politikai szemlélet képviselői – mint liberális és bolsevik elődeik – bármikor készek népek elleni és népek közötti háborúk kirobbantására és támogatására. Ők a Nobel-Békedíjas Winston Churchill szellemi és erkölcsi örökösei.

Emlékezetül Churchill hírhedt gondolatainak egyike: „Németország megbocsáthatatlan bűne a II.Világháborút megelőzően az a próbálkozás volt, hogy gazdasági erejét kikapcsolta a világkereskedelmi-rendszerből és egy olyan saját gazdasági rendszert hozott létre, amelyen a világtőke keresni már nem tudott.” Valamint: „Hitlerre rá fogjuk erőszakolni a háborút, ha akarja, ha nem!”

Igen, gondolkodjunk, vajon kik és milyen indokokkal folytattak és folytatnak manapság is világszerte háborúkat?

Az NFP 1945. május 8-át az európai népek rabigába hajtásának és a terror napjának tartja!

Az NFP nem felejti a magyar és a német nemzet mindenféle nemzetközi jogba ütköző önkényes jogfosztását, ami nyíltan népirtás volt!

Az NFP a történelmi igazságtétel és a tárgyilagosság nevében mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a második világháború kommunista vérbírák koholt vádjai alapján meghurcolt magyar honvédőit és az 1944. október 15-i kormány tagjait maradéktalanul rehabilitálják!

NFP elnökség